05. 02. 2021

Výběr poplatků v roce 2021

popelnice.jpg

MěÚ Vracov – účtárna oznamuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2021. Poplatky můžete platit převodem z účtu na číslo: 19-1427671/0100 nebo hotově v účtárně MěÚ Vracov v úřední hodiny. Za současné epidemiologické situace preferujeme platbu převodem. Poplatek za domovní odpad je 450,-Kč za osobu za rok. Děti do tří let jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek za psa je 250,-Kč. Jako variabilní symbol použijte číslo popisné, na kterém jste trvale přihlášeni. Splatnost obou poplatků je 30. 9. 2021.

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že vybírají za hrobové poplatky za rok 2021, a to hotově pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hod. nebo převodem na účet číslo 1934260257/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu nebo domu. Poplatek je ve stejné výši jako minulý rok.

Zpět