11. 01. 2021

Zatímco jiná města musí šetřit, Vracov bude masivně investovat

uzemni_studie_Olsicka.jpg

Pandemie koronaviru zapříčinila, že celá řada měst a obcí musí pro letošní rok omezovat investice, ať už více či méně výrazně. Mnoho měst a obcí pak také dělá škrty v rozpočtech svých příspěvkových organizací, ale i nejrůznějších spolků nebo sdružení. Nic z toho se naštěstí netýká našeho města!  

Pokud se pozorně zajímáte o dění v našem městě, jistě dobře víte, že díky dlouhodobě velmi dobré a zodpovědné práci vedení města, zaměstnanců, radních a zastupitelů je rozpočet města i navzdory panující situaci ve velmi dobré kondici! V letošním roce, tedy v roce 2021, počítá s výdaji okolo 140 milionů korun. Tedy zhruba o 60 milionů více než v roce předchozím! Dobrá finanční situace tak umožňuje dál pracovat na projektech, které město Vracov posunou zase o kus dál.  

Rozpočet města v letošním roce počítá hned se dvěma zásadními projekty, oba jsou řádově v desítkách milionů korun. Tím prvním je vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Olšíčka, kde by v budoucnu mělo vyrůst více než šedesát rodinných domů. Jde o vybudování komunikace, odstavných stání, zelených pásů a inženýrských sítí, jako je např. vodovod a kanalizace. Dalším velkým projektem je pak první fáze prací na budování nového náměstí a nového obecního domu. Počítá se zde například s vybudováním inženýrských sítí, zpevněné parkovací plochy nebo obslužné komunikace pro budoucí živnostenské domy. Odbočení na nové náměstí bude zajištěno pomocí nového odbočovacího pruhu pro levé odbočení ze silnice I/54.  

Rozpočet pro rok 2021 pak počítá i s rekonstrukcí chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská. Chodníky jsou zde už v nevyhovujícím stavu a opravu si rozhodně zaslouží. Nehledě na skutečnost, že mimo jiné vedou směrem k městskému koupališti. Součástí prací bude také uložení PVC chráničky pro budoucí vedení kabelové televize. Další významnou investicí pak je rekonstrukce lávky pro pěší přes Vracovský potok u mateřské školy a vlakového nádraží. Tato lávka je rovněž velmi frekventovaná a po dlouhých letech používání je nezbytné věnovat jí pozornost.  

Rozpočet města pro letošní rok pak počítá i s vybudováním tzv. workoutového hřiště v areálu městského stadionu. Zjednodušeně by se dalo říct, že jde o pevnou sestavu jakýchsi hrazd, trubek, madel a žebříků, které slouží pro posilování svalstva celého těla s vlastní vahou. Jde o cvičení, které je v poslední době poměrně dost vyhledávanou formou tréninku napříč generacemi. Rozpočet pro rok 2021 pak rozhodně neopomíná ani investice do další fáze oprav městského rozhlasu, modernizaci kabelové televize nebo dalšího rozšiřování městského kamerového systému.  

V letošním roce pak čeká Vracov ještě spousta dalších, „drobnějších“, nicméně pro rozvoj města rozhodně důležitých investic.  

Zpět