17. 12. 2020

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby a zemědělství

radnice_05_09_2019.jpg

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby a zemědělství (stavebního úřadu I. stupně). Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce www.mestovracov.cz. Bližší informace poskytne tajemnice MěÚ Vracov Ing. Ludmila Polešovská, tel. 511 147 302. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 18. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Zpět