05. 11. 2020

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka

radnice_05_09_2019.jpg

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a zemědělství (stavebního úřadu). Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce www.mestovracov.cz

Bližší informace poskytne Bc. Petr Gloza, vedoucí odboru výstavby a zemědělství MěÚ Vracov, na tel. 511 147 308.
Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 23. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Zpět