31. 07. 2020

Certifikát environmentálního vyúčtování za město Vracov za rok 2019

asekol_certifikat_2019.jpg

Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 3 599,90 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let

vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Vracova
v loňském roce vyřadili 3 599,90 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 44,14 MWh elektřiny, 2 987,31 litrů ropy, 328,88 m3 vody a 2,29 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,54 tun CO2 ekv., Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Zpět