01. 08. 2020

Vybudování odborných učeben při MZŠ Vracov je spolufinancován Evropskou unií

vou_mzs_vracov.jpg

Dne 13. 7. 2020 byla zahájena stavba "Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov". V podkroví budou umístěny 3 odborné učebny s kabinety a hygienické zázemí. Jedná se o učebnu chemie a biologie, učebnu fyziky a počítačovou učebnu s kapacitou 3 x 30 žáků. Výstavbou dojde ke zlepšení výukových podmínek.

Podkrovní nástavba je řešena ve shodném stylu s původním tvarem střech, dochází pouze ke zvýšení hmoty podezdívky a šikmých střech o cca 1,5m. Dvorní sociální zázemí se schodištěm a výtahová šachta budou navýšeny cca o 4,5m. Nově provedená část bude barevně řešena shodně se stávajícím objektem. 

Stávající střešní konstrukce bude včetně nadezdívky obvodových stěn odstraněna. Na nové nadezdívce bude provedena střešní valbová konstrukce z dřevěného krovu, staticky posílená ocelovou rámovou konstrukcí, střešní krytina bude keramická, podhled ze SDK desek na CD profilech s horní minerální izolací. Nad schodištěm na nové nadezdívce obvodových stěn bude střešní konstrukce pultová z ocelových „I“ nosníků a profilovaného plechu, střešní krytina PVC na tepelné izolaci, podhled ze SDK desek. Stávající železobetonové schodiště bude prodlouženo do podkroví. Nad stávající stropní konstrukcí 2. NP bude provedena staticky samostatná konstrukce podlahy, konstrukčně tvořená železobetonovou mazaninou do profilovaného plechu a ocelových „I“ profilů. Prodloužena bude výtahová šachta osobního výtahu. Výplně vnějších otvorů budou plastové, vnitřní dřevěné, nové zdivo bude z tvárnic, obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolačním jádrem z EPS.
 

Projektová kancelář: Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín 

Finanční rozpočet projektu: 32.583.653 Kč vč. DPH (rozpočet stavby)

Zhotovitel stavby na základě výběrového řízení: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 10 Kyjov, IČ 499 71 379

Plánovaný termín započetí prací: 07/2020, doba realizace 350 kalendářních dnů od dne zahájení stavebních prací.

Sjednaná cena díla: 24.198.185,-Kč vč. DPH

Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, integrovaný regionální operační program (IROP) výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“ ve výši 27.578.464,54 Kč

Další výběrová řízení, která jsou součástí stavby a právě se připravují, probíhají: "Dodávka nábytku MZŠ Vracov"; "Vybavení učeben - MZŠ Vracov"; "Dodávka ICT - MZŠ Vracov"

Zpět