18. 06. 2020

Dotazníkové šetření mezi občany měst a obcí ČR k optimalizaci využívání nemovitostí v majetku obcí

dotaznik.png

Cílem projektu je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obce.
Výsledkem hodnocení bude jedno nebo více vhodných řešení, resp. koncepcí budoucího využívání stavby.

Dotazníkové šetření je zaměřené na občany a jejich názory na využívání obecních nemovitostí a možné náměty na jeho zlepšení. Dotazník je zcela anonymní, jediným identifikačním znakem je PSČ, které umožní propojit data z dotazníku s příslušnou obcí. Dotazníkové šetření bude probíhat do konce července 2020.

Dotazník můžete vyplnit zde.

Více o projektu zde.

Zpět