08. 07. 2019

Druhé ocenění během června 2019 pro Martinu Harnošovou

zlata-chut-obecny.jpg

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo hodnocení soutěžních vzorků jihomoravských potravin – 10. ročník o prestižní značku Regionální potravina Jihomoravského kraje, kde jsou výrobky zařazeny do devíti kategorií. Následně jsou ohodnocené výrobky přiřazeny ke dvanácti kategoriím systému soutěže o ocenění „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019“, jejíž kategorizace lépe vystihuje specifika skupin potravin.Ve 14. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019“, kde jsou výrobky hodnoceny ve dvanácti kategoriích, bylo hodnoceno 193 výrobků od 51 výrobců, kdy vítězný výrobek a výrobce získávají právo označení výrobku a firmy „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2019“, „Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2019“ a logem (ochrannou známkou) „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019“.
Výrobky hodnotily dvě 8-členné komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

„Chuť jižní Moravy 2019“
Odborná komise navrhla k ocenění v kategorii Pekařské výrobky
Béleše – Martiny Harnošové z Vracova

BLAHOPŘEJEME!

Zpět