27. 06. 2019

Vyjádření dodavatelské firmy k opravě komunikace I/54

i54.jpg

Dle vyjádření dodavatele firmy Bitunova – stavbyvedoucího pana Šurala, je současná oprava komunikace I/54 pouze dílčí. Následně po úpravě kanalizačních vpustí a vodovodních poklopů bude silnice v celé šířce překryta tzv. mikrokobercem. V žádném případě se nyní nejedná o konečnou úpravu vozovky. Jakékoliv další informace budou občanům ihned zveřejněny.

Zpět