10. 06. 2019

Vracov získal tři ocenění v soutěži „Vesnice roku 2019“

Vracov_panorama.jpg

Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 18 obcí. Hodnocení provedla desetičlenná krajská hodnotitelská komise ve dnech 3.–7. 6. 2019. Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 30. dubna 2019 podala řádně vyplněnou přihlášku. Všech 18 přihlášených obcí bylo hodnoceno v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže. Každá obec měla na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny. Vracov byl hodnocen ve středu 5.6. 2019 od 8:00 do 10:00 hodin. Výsledky krajského kola byly zveřejněny na tiskové konferenci v pátek 7.6. 2019 ve Křtinách.

V rámci krajského kola zvítězila obec Morkůvky, která obdržela Zlatou stuhu.

Město Vracov získalo:

Diplom za rozvíjení lidových tradic                                                         

Mimořádné ocenění za příkladný přístup k sociální problematice

V rámci Jihomoravského kraje byla vyhlášena dobrovolná kategorie Jihomoravský krajáč, do které bylo možné přihlásit tradiční regionální pokrm, typický pro danou obec. Do této nepovinné kategorie se přihlásilo 11 obcí. Za Vracov vybojovala pěkné 2. místo paní Martina Harnošová s chutným koláčem.

Získaná ocenění budou městu Vracov předána v průběhu prázdnin. Blahopřejeme!

Zpět