Veřejně prospěšné služby Vracov

Kontakt, činnost a provozní doba VPS Vracov.


Kontakt

Adresa: Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622, 696 42 Vracov
Tel. 518 628 544
Vedoucí VPS: Květoslava Hubáčková

Základní informace o VPS Vracov

Veřejně prospěšné služby Vracov byly zřízeny Zřizovací listinou Města Vracova ke dni 1.1.1992. Úprava zřizovací listiny byla schválena Zastupitelstvem Města Vracova dne 8.12.2005 s platností od 1.1.2006 - podle § 35 odst.2 a § 84 odst.2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 27 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.


Provozní doba

pondělí až čtvrtek 6.00 - 14.30, pátek 6.00 - 14.00.


Náhledový obrázek

Hlavní činnost VPS Vracov

Plnění úkolů v samostatné působnosti města a to:

 • údržba komunikací a veřejného prostranství
 • údržba budov a majetku města
 • údržba místního hřbitova
 • údržba zeleně
 • provoz koupaliště
 • správa a údržba svěřeného majetku
 • provádění výkopových a zemních prací

Náhledový obrázek

Hospodářská činnost VPS Vracov

Prováděná na základě živnostenských listů:

 • realitní činnost
 • ubytovací služby
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 • zednictví
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • výkopové práce mechanizovaným způsobem
 • silniční motor. doprava nákladní

Zpět na předchozí stránku