Výroční zprávy za město Vracov

Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona.