Sekretariát

Sekretariát MěÚ Vracov


Sekretariát

Bc. Jaroslava Lopraisová


Kontakt

Adresa: náměstí Míru 202, 696 42 Vracov (budova radnice, 1. podlaží, dveře č. 5)
Telefon: 511 147 318
E-mail: sekretariat@mestovracov.cz

Úřední hodiny

pondělí 7.00 - 11.00 12.00 - 15:30
úterý neúřední den  
středa 7.00 - 11.00 12.00 - 15:30
čtvrtek 7.00 - 11.00 12.00 - 17:00
pátek 7.00 - 11.00 12.00 - 14:00

Hlavní působnost

- zabezpečuje přijetí návštěv u starosty a tajemníka

- podílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad

- vede evidenci rezervací zasedací místnosti

- pořizuje a vede evidenci zápisů z porad vedení města

- zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce v souladu s právními předpisy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup

- zajišťuje komplexní agendu přípravy materiálů pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města

- zajišťuje provoz telefonní ústředny a poskytování spojové služby zaměstnancům prostřednictvím pevných linek

- zajišťuje administrativní práce a úkony související s činností starosty a tajemníka úřadu

- zabezpečuje agendu GDPR, jako fyzická osoba vykonává činnost pověřence u příspěvkových organizací zřízených Městem Vracov

- vyřizuje veškerou korespondenci starosty, popř. tajemnice MěÚ

- vede spisovou službu v listinné i elektronické podobě

- provádí archivaci a skartaci písemností

Zpět na předchozí stránku