Komise pro dotace a granty

Činnost, složení a kontakt na komisi.


Členové komise

Předseda: RNDr. Petr Koiš, Ph.D.
Členové: Ing. Miroslava Brhelová, Ing. Ludmila Polešovská


Kontakt

Adresa: Komise pro pro dotace a granty, nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Činnost komise

Komise:

  • upozorňuje na dotační možnosti Radu města,
  • konzultuje s Radou města připravované projektové záměry a následně u projektů spolufinancovaných z fondů EU i karty projektů,
  • vyjadřuje se ke zpracovávaným projektovým žádostem,
  • slouží jako poradní orgán Rady města při realizaci projektů,
  • je odpovědná za svou činnost Radě města

Zpět na předchozí stránku