Územní studie Vracov - Olšíčka


Výstavba rodinných domů v lokalitě Olšíčka - anketa

V současné době pokračují práce na zpracování projektu pro územní řízení technické infrastruktury Olšíčka, které byly zahájeny již v roce 2015 a z důvodu nutnosti provedení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly téměř rok přerušeny.

V letošním roce předpokládáme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení technické infrastruktury s následným vydáním stavebního povolení, které umožní zastupitelstvu města rozhodnout o případné realizaci  zasíťování pozemků.

Uvedená anketa nám odpoví, zda je o tento typ výstavby rodinných domů zájem. Anketní lístek ke stažení je v odkazu níže.
Zpět na předchozí stránku