Sběrný dvůr odpadů Vracov

Kontakt, provozní doba, informace a odpady, které lze odevzdat.


Kamerový systém

Město Vracov dokončilo projekt Zabezpečení sběrného dvora kamerovým systémem, jehož účelem je zabezpečení zpětně odebraného odpadu proti krádežím. Náklad projetku činil 68.000 Kč, z toho 49.000 Kč bylo uhrazeno z Fondu ASEKOL.


Kontakt

Adresa: Potoční ul., 696 42 Vracov
Provozovatel: EKOR, s.r.o. Kyjov, Havlíčkova 181
Telefonní spojení: 518 611 688

Provozní doba

úterý 11.00 - 17.00
čtvrtek 11.00 - 17.00
sobota 8.00 - 14.00

Informace

Občané Vracova odevzdávají po předložení občanského průkazu odpad ZDARMA za dodržení podmínky trvalého bydliště ve Vracově.


Odpady, které lze zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře odpadů Vracov

1. Nebezpečné odpady

  • ředidla, kyseliny, louhy, chem. přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců
  • léky všeho druhu včetně mastí
  • staré barvy a obaly od barev
  • baterie, články, akumulátory vč. elektrolytu
  • motorové oleje, olejové filtry a jiný zaolejovaný materiál
  • použitý kuchyňský olej a tuky z domácností

2. Vyřazená elektrozařízení

  • televizory, ledničky, zářivky, rádia, videa, monitory, počítače, telefony apod.

3. Pneumatiky

4. Velkoobjemový odpad

  • nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, dveře, okna, WC mísy, umyvadla

5. Stavební suť v menším množství

6. Plasty

  • PET láhve, plastové láhve od mléčných nápojů, kelímky od jogurtů a pomazánek, plastové obaly od šamponů a sprchových gelů, igelitové tašky a sáčky, polystyren atd.

7. Papír a sklo


www.jaktridit.cz

Doporučujeme webové stránky www.jaktridit.cz, kde naleznete důležité informace o třídění odpadů.

Děkujeme, že třídíte odpad!


Náhledový obrázek

Červený kontejner - pro drobné elektro a baterie

Umístění červených kontejnerů ve Vracově:

- ul. Vypálená před VPS Vracov

- ul. Sokolská parkoviště před sportovní halou

- ul. Hlinická

Do kontejneru patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.

Do kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, chladničky apod.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.cervenekontejnery.cz

Veškeré elektrozařízení (bez výjimek) můžete i nadále bezplatně odevzdat na sběrný dvůr
Vracov.