Aktuality

Prosíme všechny stánkaře, kteří mají zájem o stánkový prodej na Vracovských hodech ve dnech 19. a 20. října 2019, aby se nahlásili na email: infocentrum@mestovracov.cz nebo na tel. 511 147 314. Nenahlášení prodejci nebudou mít možnost prodeje.


Letošní putování zakončil Kinematograf bratří Čadíků ve Vracově, protože právě u nás se o prázdninách vybrala nejvyšší částka sezóny - 44 886 Kč. Jako poděkování za největší finanční dar pro Konto bariéry nás tato parta navštívila opět v pondělí 9. září a přivezla s sebou filmový trhák Bohemian Rhapsody. Bohužel kvůli nepříznivému počasí nemohl být promítán, jak je u kinematografu zvykem, venku pod širým nebem, ale musela se…


Městský úřad Vracov upozorňuje občany, že od 9. září 2019 bude vstup do radnice, pošty a zdravotního střediska možný pouze přes průchod z ul. Radniční. Hlavní vstup do budovy radnice bude z důvodu rekonstrukce uzavřen. Děkujeme za pochopení.


V úterý 3. září 2019 předal starosta města Vracova Jaromír Repík výtěžek z Benefičního koncertu, který se uskutečnil na pomoc rodině Lukáše Jarůška postižené nepřízní osudu. Kdo neměl možnost zúčastnit se benefičního koncertu, může přispět pomocí transparentního účtu č. 000000-4083908003/0800 vedeného u České spořitelny. Na detaily účtu se může každý podívat na stránkách csas.cz. Předem děkujeme.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.9. 2019. Prosíme o dodržení termínu.


Starosta města Vracova, hospodáři a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních Dožínek. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují také hostům,…


"Pozdravujte všechny moje milované Vracovjáky, všechny, kteří mě mají rádi! A taky ty, kteří mě rádi nemají." To jsou slova, která s noblesou sobě vlastní neřekl nikdo jiný, než pan herec Josef Somr! Člověk, který toho v životě dokázal opravdu hodně, přesto zůstal skromný a opravdový. V úterý 13. srpna ho v Praze navštívili starosta města Vracova Jaromír Repík a místostarosta Petr Fridrich, aby mu předali čestné občanství města Vracova.…


V sobotu 27.7. 2019 se konalo slavnostní předávání ocenění a titulů získaných v krajském kole soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje. Akce se konala ve vítězné obci Jihomoravského kraje v Morkůvkách na Břeclavsku. Město Vracov, jak už jsme zveřejnili v červnu, získalo tři ceny: Diplom za rozvíjení lidových tradic a Mimořádné ocenění za příkladný přístup k sociální problematice. V rámci Jihomoravského kraje byla vyhlášena dobrovolná…


Městský kulturní klub Vracov oznamuje, že na dobrovolném vstupném se ve Vracově v Kinematografu bratří Čadíků vybralo na Konto Bariéry 44.886,-Kč. Kinematograf i Město Vracov ještě jednou děkují.


Firma BITUNOVA spol. s r.o., která provádí opravu silnice I/54 - průtah městem - oznamuje, že práce opět začnou v úterý 16.7. 2019. Řidiči by měli očekávat omezení provozu. Firma předem děkuje za pochopení.


Dne 19. června 2019 se uskutečnilo hodnocení soutěžních vzorků jihomoravských potravin – 10. ročník o prestižní značku Regionální potravina Jihomoravského kraje, kde jsou výrobky zařazeny do devíti kategorií. Následně jsou ohodnocené výrobky přiřazeny ke dvanácti kategoriím systému soutěže o ocenění „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019“, jejíž kategorizace lépe vystihuje specifika skupin potravin.Ve 14. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy…


Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 13 108,68 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města v roce 2018, investice s dotací, články o obchvatu, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z…


Po prověření situace před zahájením opravy silničního povrchu ve Vašem městě konstatuji, že došlo k pochybení jedné z důležitých povinností zhotovitelské firmy – podle smlouvy má v dostatečném předstihu informovat správu města a regionu. Nedošlo k tomu. Nemám ani v nejmenším úmyslu se jako úředník schovávat a poukazovat na chybu druhého, je mi jasné, že pro Vás a pro občany Vracova „silnici opravuje ŘSD a to nám předem nic neřeklo“! Právě…


Dle vyjádření dodavatele firmy Bitunova – stavbyvedoucího pana Šurala, je současná oprava komunikace I/54 pouze dílčí. Následně po úpravě kanalizačních vpustí a vodovodních poklopů bude silnice v celé šířce překryta tzv. mikrokobercem. V žádném případě se nyní nejedná o konečnou úpravu vozovky. Jakékoliv další informace budou občanům ihned zveřejněny.

Archiv aktualit