Aktuality

Městský úřad Vracov oznamuje, že od 10. srpna 2020 bude realizována rekonstrukce kanceláří a elektrických rozvodů v objektu radnice. Žádáme proto občany, aby si po dobu rekonstrukce sjednávali schůzky s jednotlivými zaměstnanci MěÚ předem telefonicky, popř. e-mailem. Matrika, účtárna, pokladna a stavební úřad budou v provozu bez omezení. Dále upozorňujeme, že Městská policie Vracov bude do odvolání sídlit v objektu Veřejně prospěšných služeb.


30. července 2020 oslavila paní Anna Presová z Vracova stoleté narozeniny. K tomuto krásnému životnímu jubileu jí poblahopřáli za všechny občany města Vracova starosta Jaromír Repík, zastupitel Zdeněk Lukeš a za Sbor pro občanské záležitosti Miroslava Glacová. Paní Anna Presová pro všechny známá jako „tetička Na domě“ je obdivuhodně svěží a jasné mysli, což potvrdila ve svém vyprávění, které je plné různých vzpomínek na doby…


Vedení Vracova nesouhlasí s plánovanou rekonstrukcí železničních přejezdů ve městě. Ty jsou teď tři, prostřední chce Správa železnic do budoucna zrušit, silnice by po úpravě nebyla průjezdná. Vedení města se bojí, že se tím zkomplikuje doprava v celém městě. Po silnicích jezdí denně odhadem tisíce aut, které míří z okolních obcí do Hodonína. Více v reportáži a článku České televize "Jeden přejezd zruší a dva opraví. Vracovu se ale…


Dne 13. 7. 2020 byla zahájena stavba "Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov". V podkroví budou umístěny 3 odborné učebny s kabinety a hygienické zázemí. Jedná se o učebnu chemie a biologie, učebnu fyziky a počítačovou učebnu s kapacitou 3 x 30 žáků. Výstavbou dojde ke zlepšení výukových podmínek. Podkrovní nástavba je řešena ve shodném stylu s původním tvarem střech, dochází pouze ke zvýšení hmoty podezdívky a šikmých střech o cca…


Milé vracovské děti, mládeži i rodiče, děkujeme za Vaši účast ve vracovském dotazníku. Během dvou měsíců svůj názor vyjádřilo téměř 80 z Vás. Tři výherce, kteří obdrží permanentku na koupaliště, vylosovala Rada města na svém zasedání dne 18. 6. 2020. Přinášíme přehled toho, co jste v anketě zmiňovali nejčastěji. Jaké aktivity Vám chybí? Letní zábavy, open-air akce Diskotéky Jaké zařízení Vám…


Cílem projektu je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obce. Výsledkem hodnocení bude jedno nebo více vhodných řešení,…


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že provoz koupaliště bude zahájen v pondělí 15. 6. 2020 od 14:00 hod. Vstupné pro děti do 15-ti let bude v den otevření zdarma. Více na www.vps-vracov.cz


Městská knihovna Vracov a infocentrum města Vracova oznamují, že od pondělí 1. června 2020 budou otevřeny v běžné otevírací době.


Město Vracov oznamuje občanům, že VPS Vracov a MěÚ Vracov účtárna od pondělí 1. 6. 2020  opět přijímají platby v hotovosti. Můžete přijít zaplatit poplatek za domovní odpad, za psa a hrobové poplatky.


Město Vracov oznamuje, že předpokládané otevření Mateřské školy Vracov je 25. května 2020.

Archiv aktualit