22. 01. 2018

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve druhém kole volby prezidenta České republiky

volebni-urna.jpg

Volby se konají v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57, okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 a okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že tyto doklady nepředloží, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Zpět