28. 08. 2017

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav 50 let města

50let_2.jpg

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav 50 let města. Děkuje vedoucí MKK paní Janě Fridrichové, všem účinkujícím, autorce pořadu „Vracovjáci Vracovjákom“ paní Markétě Lukešové. Děkuje zaměstnancům VPS, MěÚ, MKK,  Městské policie, hasičům a mnoha dalším, kteří pomáhali s organizací oslav. Dále děkuje všem krojovaným v dožínkovém průvodu. Děkuje vinařům za otevření sklepů, zahrádkářům a rybářům. Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž finanční podpory by nebylo možno uspořádat důstojné oslavy. Děkuje všem občanům našeho města, kteří přijali pozvání a strávili tak tři dny plné veselí a radosti.

Zpět