02. 01. 2017

Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova

UP.jpg

Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova. Uveďte tyto informace:

- Jméno, příjmení a bydliště

- Seznam pozemků, jejich parcelní čísla, kultura a výměra

- Navrhovaná změna ve využití pozemku

K návrhům a podnětům můžete využít formuláře, který je k dispozici zde. Termín pro podání písemných podnětů na Městský úřad Vracov je do 15. února 2017.

Zpět