28. 11. 2016

Doporučení KHS k prevenci přenosu žloutenky

zloutenka.jpg

Vzhledem k pokračujícímu epidemickému výskytu infekční žloutenky v Jihomoravském kraji informuje Krajská hygienická stanice veřejnost o základních zásadách prevence dalšího šíření nemoci.

V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Opatření proti přenosu infekce je na osobní zodpovědnosti každého jednotlivce ke svému zdraví. Při délce inkubační doby 14-50 dnů se riziko onemocnění přesouvá do předvánočního období. Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto zásad také při pouličních konzumacích a předvánočních společných
aktivitách (např. zdobení perníků a cukroví).

V PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY MÁ ZÁSADNÍ VLIV DODRŽOVÁNÍ HYGIENY RUKOU, zejména:

- řádné umytí rukou vždy po použití WC
- řádné umytí rukou před každou konzumací jídla, před kouřením apod. - pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky, případně konzumovat potraviny tak, abychom se jich přímo nedotýkali rukama
- řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
- důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí

Více na webu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

Zpět