03. 10. 2016

Informace pro voliče

volebni-urna.jpg

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva Jm kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Volby se konají v pátek 7.10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  8.10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti:

okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57

okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590

okrsek č. 3: jídelna Veřejně prospěšných služeb Vracov,  Vypálená čp. 622.

Okrsky jsou pro voliče rozděleny podle místa, kde jsou hlášení k trvalému pobytu.

Po příchodu do volební místnosti  volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že tyto doklady nepředloží, nebude mu hlasování umožněno. Pro hlasování do zastupitelstva kraje obdrží volič úřední obálku barvy šedé, pro hlasování do Senátu barvy žluté. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě poškození nebo ztráty obdržíte ve volební místnosti nové hlasovací lístky.

Zpět