29. 08. 2016

Poděkování

hospodari_2016.jpg

Hospodáři letošních dožínek a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Vracovských letních slavností. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, rybářům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují také hostům, kteří tuto akci podpořili svou návštěvou a těší se na společné setkání při dalších akcích.

Zpět