01. 07. 2016

Připravujeme knihu k 50. výročí povýšení Vracova na město

hody_1969.jpg

Vážení vracovští občané, chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zapůjčení fotografií pro nově připravovanou publikaci k 50. výročí povýšení Vracova na město. Máme zájem o fotografie, které jsou z let 1967 – 2016. Mohou to být fotografie města, jeho okolí, budov ve městě, ulic, kapliček, křížů, Božích muk, fotografie z kulturních akcí (hody, fašaňky, chození po šlahačce…), sportovních akcí, fotografie související s činností JZD a různých spolků (Orel, Sokol, hasiči, rybáři, zahrádkáři, folklorní soubory, divadelní ochotníci), z plesů, z různých oslav, brigád, táborů, ze spartakiád, ze svatého přijímání, z vítání občánků do života a jiných. Fotografie, které nám zapůjčíte, ofotíme a nepoškozené vrátíme. Do připravované publikace se nevejdou samozřejmě
všechny, ale budeme se snažit vybrat ty nejvhodnější a nejzajímavější. Budeme rádi, když nám svými fotografiemi pomůžete dotvořit tuto novou publikaci, aby přinesla radost nejen nám, ale i
budoucím občanům našeho města. Fotografie k zapůjčení můžete nosit do kanceláře MKK (kd@
mestovracov.cz) nebo do infocentra.

Zpět