01. 10. 2019

Daň z věcí nemovitých

vynos_dane01.jpg

Z technických důvodů se nedostal příspěvek o dani z nemovitosti, tak jak bylo slíbeno na zastupitelstvu města Vracova konaného dne 19.9. 2019, do aktualního čísla Vracovského zpravodaje. Článek a tabulku si můžete přečíst zde. Nebo počkat na prosincové číslo Vracovského zpravodaje, kde bude vše uveřejněno. Děkujeme za pochopení.

Po vzrušené diskuzi na zasedání zastupitelstva dne 20.8. 2019 oslovila tajemnice MěÚ Vracov kyjovský FÚ s dotazem na možné varianty daně vyměřené za nemovité věci v k. ú. Vracov. Dostalo se nám následující odpovědi - ale až od vedoucího oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v Brně:

„Aktuálně FÚ eviduje pro Vracov daň vyměřenou za nemovité věci v k. ú. Vracov za zdaňovací období roku 2019 ve výši 4 615 370 Kč (jde o dosud vyměřenou daň bez ohledu na splatnost, přeplatky, nedoplatky, posečkání, příslušenství daně, a podobně). Pokud by Vracov zrušil místní koeficient dle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění, promítlo by se toto snížení do daně vyměřené za rok 2020 tak, že by se vyměřilo již pouze 2 737 038 Kč. Nabízejí se ale i jiné varianty, například zrušení místního koeficientu, ale naopak zavedení koeficientu 1,5 násobícího základní sazbu daně pro jednotlivé druhy staveb či jednotek nesloužících k bydlení (lze zavést pro vše, nebo třeba jen pro stavby a jednotky k podnikání).

V tabulce je přehled vyměřené daně za jednotlivé druhy pozemků, staveb a jednotek v roce 2019 (oranžová část), s dopadem zrušení místního koeficientu (modrá část) a s případným dopadem zrušení koeficientu a zavedením zmíněného koeficientu 1,5 (zelená část).“

 

Zpět