08. 07. 2019

Vracov recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

asekol_certifikat_2019.jpg

Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 13 108,68 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Vracova
v loňském roce vyřadili 13 108,68 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 155,87 MWh elektřiny, 8 040,51 litrů ropy, 715,44 m3 vody a 6,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 33,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 148,56 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Zpět