05. 06. 2019

Osvědčení o úspoře emisí města Vracova za rok 2018

osvedceni_emise_2018.jpg

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, město Vracov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM ve městě Vracov uspořeno 7 317 291 MJ energie. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěli občané města Vracova v systému tříděného sběru a využití odpadů ke snížení emisí o 354,753 tun CO2 ekvivalentu.

Město Vracov a společnost EKO-KOM děkují občanům za dlouholetou spolupráci.

Zpět