06. 05. 2019

Za výrobu malých cimbálů se stal pan Pavel Petržela z Vracova nositelem titulu Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje

petrzela.jpg

Jihomoravský kraj udělil další tři tituly Mistra tradiční rukodělné výroby. Nositelem titulu se pro tento rok stal i pan Pavel Petržela z Vracova za výrobu malých cimbálů. Blahopřejeme!

Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2019 udělila Rada Jihomoravského kraje 18. dubna 2019 paní Marcele Hrabovské z Želešic za kraslice zdobené slaměnou intarzií, panu Pavlu Petrželovi z Vracova za výrobu malých cimbálů a panu Romanu Slanému z Řícmanic za výrobu včelích klátů. Ocenění jim slavnostně předá hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek v rámci festivalu Slovácký rok v Kyjově v polovině srpna 2019.

V letošním roce byly již poosmé podány nominace na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje při Masarykově muzeu v Hodoníně přijalo tři nominační návrhy. Všichni nominovaní splnili požadavky dané pravidly pro udělování titulu. Titul je spojen s finančním darem Jihomoravského kraje, který v letošním roce činí 20 000 korun, a s pamětní plaketou.

Tento titul je vyjádřením veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují. Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik. Věřím, že nejen titul, ale především jeho držitelé budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila tato dnes již tak vzácná řemesla a dovednosti udržovat.

Zpět