19. 02. 2019

Záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov – Veselí nad Moravou"

zamer_rekonstrukce_zeleznice.jpg

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad oznámilo, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oposuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení je k nahlédnutí MěÚ Vracov, 1. patro, dveře č. 8, v pracovní dny: pondělí až středa od 7:00 do 15:30 hod., čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a pátek od 7:00 do 14:00 hod. S obsahem oznámení záměru se lze rovněž seznámit na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7189

Zpět