26. 10. 2018

Memoáry z první světové války a československých legií vracovského rodáka Vavřina Škareckého

vavrin_skarecky1.jpg

“Nezapomenutelná léta“ jsou paměti Vavřina Škareckého, rodáka z Vracova na Moravě, původně vojáka rakousko-uherské armády v první světové válce, který byl zajat na ruské frontě, strávil několik let v zajateckém táboře v dnešním Kazachstánu na Sibiři, vstoupil do čs. legie v Rusku a s ní putoval a bojoval po dobu dvou let (když už I. svetová válka dávno skončila) přes Sibiř až do Vladivostoku. Zůstal několik let na Sibiři a pak se přestěhoval do Číny, kde prožil dalších 15 let. Paměti začínají popisem historických událostí okolo vzniku čs. legií ve Francii, Itáii a zejména v Rusku. Hlavně popisují, z jeho vlastních zkušeností, mnohé události a zážitky z činnosti legií, a také zajímavé a zasvěcené pohledy na život v Číně té doby, včetně dvou japonských invazí.

Knihu si můžete přečíst na webu skarecky.ontario.net   

Zpět