08. 10. 2018

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Vracova konaných dne 5.10. a 6.10. 2018

volebni-urna.jpg

Výsledky celkem

1. Počet zapsaných voličů 3.722
2. Počet odevzdaných obálek   1.524
3. Počet voličů, kteří odevzdali platné hlasy 40,95 %

Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám

  počet hlasů % pořadí umístění
1. Křesťanská a demokratická unie - ČSL   4.118 20,46 3
2. Česká strana sociálně demokratická 4.150 20,62 2
3. Komunistická strana Čech a Moravy 3.934 19,55 4
4. Sdružení nezávislých kandidátů 7.918  39,35 1

          

Počet získaných mandátů dle volebních stran

1. Křesťanská a demokratická unie - ČSL 3
2. Česká strana sociálně demokratická

3

3. Komunistická strana Čech a Moravy 3
4. Sdružení nezávislých kandidátů 6

                     

Jména kandidátů, kteří byli zvoleni do městského zastupitelstva:

1.  Jaromír Repík

2.  Petr Fridrich

3.  Mgr. Bronislav Chovanec

4.  Petr Mezihorák

5.  Martin Lunda

6.  Jolana Měchurová

7.  Mgr. Zdeněk Hlavsa

8.  Ing. Jan Martinek 

9.  RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

10. MgA. Jan Kučera

11. Ing. Zdeněk Lukeš

12. Jiří Holek

13. MUDr. Božena Hofrová

14. Ing. Vladimír Poštolka

15. Mgr. Petra Martinková, DiS.

 

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

v %

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Martinek Jan Ing.

60

KDU-ČSL

BEZPP

568

13,79

1

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Holek Jiří

29

KDU-ČSL

BEZPP

386

9,37

2

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7

Martinková Petra Mgr. DiS.

25

KDU-ČSL

BEZPP

340

8,25

3

2

Česká str.sociálně demokrat.

1

Hlavsa Zdeněk Mgr.

64

ČSSD

ČSSD

569

13,71

1

2

Česká str.sociálně demokrat.

2

Koiš Petr RNDr. Ph.D.

44

ČSSD

ČSSD

560

13,49

2

2

Česká str.sociálně demokrat.

3

Lukeš Zdeněk Ing.

66

ČSSD

ČSSD

423

10,19

3

3

Komunistická str.Čech a Moravy

3

Lunda Martin

35

KSČM

BEZPP

603

15,32

1

3

Komunistická str.Čech a Moravy

2

Hofrová Božena MUDr.

66

KSČM

KSČM

351

8,92

2

3

Komunistická str.Čech a Moravy

1

Poštolka Vladimír Ing.

54

KSČM

KSČM

342

8,69

3

4

Sdružení nezávislých kandidátů

1

Repík Jaromír

60

NK

BEZPP

776

9,80

1

4

Sdružení nezávislých kandidátů

3

Fridrich Petr

36

NK

BEZPP

715

9,03

2

4

Sdružení nezávislých kandidátů

4

Chovanec Bronislav Mgr.

47

NK

BEZPP

679

8,57

3

4

Sdružení nezávislých kandidátů

2

Mezihorák Petr

48

NK

BEZPP

677

8,55

4

4

Sdružení nezávislých kandidátů

6

Měchurová Jolana

45

NK

BEZPP

593

7,48

5

4

Sdružení nezávislých kandidátů

5

Kučera Jan MgA.

34

NK

BEZPP

497

6,27

6

Zpět