02. 10. 2018

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Vracova

volebni-urna.jpg

Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou:

okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57

okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590

okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622

Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že tyto doklady nepředloží, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě poškození nebo ztráty obdržíte ve volební místnosti nové hlasovací lístky.

Zpět