Zusammensetzung des Rates

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva, samostatně spravuje město a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.


Kontakt

nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Složení zastupitelstva

Příjmení, jméno, tituly Navrhující strana Politická příslušnost E-mail
Repík Jaromír SNK BEZPP starosta@mestovracov.cz
Mezihorák Petr SNK BEZPP  
Fridrich Petr SNK BEZPP  
Lačňáková Marie PaedDr. SNK BEZPP  
Gasnárková Edita SNK BEZPP  
Hlavsa Zdeněk Mgr. ČSSD ČSSD  
Koiš Petr RNDr. Ph.D. ČSSD ČSSD  
Lukeš Zdeněk Ing. ČSSD ČSSD  
Lunda Martin KSČM BEZPP  
Hofrová Božena MUDr. KSČM KSČM  
Chovanec Bronislav Mgr. ANO 2011 BEZPP chovanec@mestovracov.cz
Martinek Jan Ing. KDU-ČSL BEZPP  
Nikl Pavel KDU-ČSL BEZPP  
Fridrich Dušan Ing. ODS ODS  
Loprais Pavel Ing. ODS BEZPP