{"contents":"
\n
\n
\n 09. 06. 2017\n <\/div>\n

\n Mapov\u00fd port\u00e1l<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bsto Vracov oznamuje, \u017ee zp\u0159\u00edstupnilo pro ob\u010dany mapov\u00fd port\u00e1l<\/a>, pomoc\u00ed n\u011bho\u017e lze prohl\u00ed\u017eet mapu obce, \u00fazemn\u00ed pl\u00e1n, katastr\u00e1ln\u00ed mapu, in\u017een\u00fdrsk\u00e9 s\u00edt\u011b, technickou mapu, ortofotomapu a dal\u0161\u00ed informace. Ve\u0161ker\u00fd obsah m\u00e1 pouze informativn\u00ed charakter a nenahrazuje projednan\u00e9 a vydan\u00e9 \u00fazemn\u011b pl\u00e1novac\u00ed dokumentace nebo \u00fazemn\u011b pl\u00e1novac\u00ed podklady. Nenahrazuje tak\u00e9 vyj\u00e1d\u0159en\u00ed jednotliv\u00fdch spr\u00e1vc\u016f in\u017een\u00fdrsk\u00fdch s\u00edt\u00ed k jejich veden\u00ed.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 02. 06. 2017\n <\/div>\n

\n P\u0159ipravujeme nov\u00e9 \u010d\u00edslo Vracovsk\u00e9ho zpravodaje<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bsto Vracov oznamuje, \u017ee p\u0159ipravuje vyd\u00e1n\u00ed nov\u00e9ho \u010d\u00edsla Vracovsk\u00e9ho zpravodaje. Sv\u00e9 p\u0159\u00edsp\u011bvky m\u016f\u017eete p\u0159edat do kancel\u00e1\u0159e kulturn\u00edho domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz<\/a>. Uz\u00e1v\u011brka p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f je 16.6. 2017. Pros\u00edme o dodr\u017een\u00ed term\u00ednu.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 31. 05. 2017\n <\/div>\n

\n Otev\u0159en\u00ed koupali\u0161t\u011b Vracov<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n Ve\u0159ejn\u011b prosp\u011b\u0161n\u00e9 slu\u017eby Vracov oznamuj\u00ed, \u017ee koupali\u0161t\u011b je otev\u0159eno od 1.6. 2017. Vstup d\u011bt\u00ed je 1. \u010dervna k jejich sv\u00e1tku zdarma.\r\n\r\nProvozn\u00ed doba koupali\u0161t\u011b na letn\u00ed sez\u00f3nu 2017:\r\n\r\n\r\n\t\u010derven: pond\u011bl\u00ed-p\u00e1tek 14.00 – 20.00 hod. a sobota-ned\u011ble 11.00 – 20.00 hod.\r\n\t\u010dervenec: pond\u011bl\u00ed-ned\u011ble 10.00 – 21.00 hod.\r\n\tsrpen: pond\u011bl\u00ed-ned\u011ble 10.00 – 20.00 hod.\r\n\r\n\r\nPracovn\u00edci VPS se t\u011b\u0161\u00ed se na Va\u0161i n\u00e1v\u0161t\u011bvu a p\u0159ej\u00ed V\u00e1m p\u0159\u00edjemn\u011b str\u00e1ven\u00e9 chv\u00edle na…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 31. 03. 2017\n <\/div>\n

\n Vy\u0161lo nov\u00e9 \u010d\u00edslo Vracovsk\u00e9ho zpravodaje<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bsto Vracov upozor\u0148uje ob\u010dany, \u017ee vy\u0161lo nov\u00e9 \u010d\u00edslo Vracovsk\u00e9ho zpravodaje. Zakoupit si ho m\u016f\u017eete: v pek\u00e1rn\u011b v ulici Okru\u017en\u00ed, v novinov\u00e9m st\u00e1nku v ul. V Kout\u011b a v prodejn\u011b pek\u00e1rny na n\u00e1m. M\u00edru a v Dom\u011b barev v ul. Drahy.\r\n\r\nV nov\u00e9m zpravodaji se do\u010dtete: zpr\u00e1vy z m\u011bsta, v\u00fdpisy zased\u00e1n\u00ed zastupitelstva a rady m\u011bsta,  rozpo\u010det m\u011bsta na rok 2017, \u00fahrady polatk\u016f na rok 2017, jubilanty, v\u00edt\u00e1n\u00ed d\u011bt\u00ed do \u017eivota, z MKK Vracov, z Masarykovy z\u00e1kladn\u00ed…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 22. 03. 2017\n <\/div>\n

\n Poplatky za domovn\u00ed odpad a za psa na rok 2017<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bstsk\u00fd \u00fa\u0159ad Vracov - \u00fa\u010dt\u00e1rna upozor\u0148uje ob\u010dany, \u017ee vyb\u00edr\u00e1 poplatky za domovn\u00ed odpad a za psa na rok 2017. Poplatky m\u016f\u017eete uhradit hotov\u011b v \u00fa\u010dt\u00e1rn\u011b v pond\u011bl\u00ed a st\u0159edu od 7:00 do 15:30 hod., ve \u010dtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v p\u00e1tek od 7:00 do 14:00 hod. nebo p\u0159evodem na \u00fa\u010det \u010d\u00edslo: 190001427671\/0100. Jako variabiln\u00ed symbol pou\u017eijte \u010d\u00edslo domu. Poplatky z\u016fst\u00e1vaj\u00ed ve stejn\u00e9 v\u00fd\u0161i jako loni. Poplatek za psa je 250,-K\u010d a poplatek za domovn\u00ed odpad je…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 27. 02. 2017\n <\/div>\n

\n P\u0159ipravujeme nov\u00e9 \u010d\u00edslo Vracovsk\u00e9ho zpravodaje<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bsto Vracov oznamuje, \u017ee p\u0159ipravuje vyd\u00e1n\u00ed nov\u00e9ho \u010d\u00edsla Vracovsk\u00e9ho zpravodaje. Sv\u00e9 p\u0159\u00edsp\u011bvky m\u016f\u017eete p\u0159edat do kancel\u00e1\u0159e kulturn\u00edho domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz<\/a>. Uz\u00e1v\u011brka p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f je 10.3. 2017. Pros\u00edme o dodr\u017een\u00ed term\u00ednu.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 31. 01. 2017\n <\/div>\n

\n V\u00fdstavba rodinn\u00fdch dom\u016f v lokalit\u011b Ol\u0161\u00ed\u010dka - anketa<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n \r\nV sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b pokra\u010duj\u00ed pr\u00e1ce na zpracov\u00e1n\u00ed projektu pro \u00fazemn\u00ed \u0159\u00edzen\u00ed technick\u00e9 infrastruktury Ol\u0161\u00ed\u010dka, kter\u00e9 byly zah\u00e1jeny ji\u017e v roce 2015 a z d\u016fvodu nutnosti proveden\u00ed zji\u0161\u0165ovac\u00edho \u0159\u00edzen\u00ed dle z\u00e1kona \u010d. 100\/2001 Sb., o posuzov\u00e1n\u00ed vliv\u016f na \u017eivotn\u00ed prost\u0159ed\u00ed, byly t\u00e9m\u011b\u0159 rok p\u0159eru\u0161eny.\r\n\r\nV leto\u0161n\u00edm roce p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1me zpracov\u00e1n\u00ed projektov\u00e9 dokumentace pro stavebn\u00ed povolen\u00ed technick\u00e9 infrastruktury s n\u00e1sledn\u00fdm vyd\u00e1n\u00edm…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 30. 01. 2017\n <\/div>\n

\n Pozv\u00e1nka na Reprezenta\u010dn\u00ed ples m\u011bsta Vracova<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"\" <\/a>\n <\/div>\n
\n

\n Zveme V\u00e1s na Reprezenta\u010dn\u00ed ples m\u011bsta Vracova v sobotu 11.2. 2017 od 20:00 hodin ve sportovn\u00ed hale ve Vracov\u011b. K tanci a poslechu hraj\u00ed DH Vracovj\u00e1ci a New Vermona. Zah\u00e1jen\u00ed plesu provedou \u017e\u00e1ci MZ\u0160 Vracov polon\u00e9zou.\r\n\r\nCena vstupenky je 150,-K\u010d. P\u0159edprodej vstupenek je od 30.1. 2017 v infocentru Vracov.\r\n\r\nP\u0159edem d\u011bkujeme v\u0161em sponzor\u016fm za p\u0159\u00edsp\u011bvky do tomboly.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section>\n


\n
\n
\n
\n 25. 01. 2017\n <\/div>\n

\n V\u00fdb\u011brov\u00e9 \u0159\u00edzen\u00ed na obsazen\u00ed pracovn\u00edho m\u00edsta "Vedouc\u00ed Ve\u0159ejn\u011b prosp\u011b\u0161n\u00fdch slu\u017eeb Vracov"<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n