Město Vracov

poslední změna 27. 08. 2008 14:55

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (vždy předposlední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Prázdninová půjčovní doba Městské knihovny Vracov
22. 06. 2015

pondělí, středa a pátek - zavřeno
úterý a čtvrtek 8:00 – 11:30 hod. a 14:00 – 17:30 hod.


Pečovatelská služba Vracov přijme pečovatelku
22. 06. 2015

Pečovatelská služba Vracov přijme pečovatelku s kurzem Pracovník v sociálních službách. Jedná se o zástup za dovolenou červenec, srpen, září, říjen. Hlaste se prosím u vedoucí PS Marcely Repíkové, Luční 1590, Vracov do 30.6. 2015. Nástup možný od 1.7. 2015. Tel.: 518 628 324 Mob.: 778 431 133


Koupaliště je otevřeno
03. 06. 2015

Vracovské letní koupaliště je otevřeno od soboty 6.6. 2015. Vstupné ani provozní doba koupaliště se neliší od loňské sezóny.
Vstupné: Děti do 3 let zdarma, Děti do 15 let 20,- Kč, Dospělí 30,- Kč, Permanentka na sezonu 500,- Kč
Provozní doba:
Červen: Po- Pá 13:00 - 20:00 hod. a So - Ne 9:00 - 21:00 hod.
Červenec: Po- Ne 9:00 – 21:00 hod.
Srpen: Po – Ne 9:00 – 20:00 hod.


Smuteční obřadní síň ve Vracově je v provozu
26. 05. 2015

Vlastníkem obřadní síně je město Vracov. Provozovatelem obřadní síně jsou Veřejně prospěšné služby Vracov, které zajišťují správu a údržbu objektu a rovněž tak plní funkci poskytovatele služeb. Provádí smuteční obřady a nabízí smuteční síň k využití i pro okolní obce a města.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Úřední desky
poslední změna 26. 06. 2015 08:40

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Rada 2015
poslední změna 25. 06. 2015 09:32

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2015.

Rada města
poslední změna 25. 06. 2015 09:31

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Vracovský kalendář
poslední změna 23. 06. 2015 15:30

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Kino Vracov
poslední změna 23. 06. 2015 14:47

Náhled textu není k dispozici.

Archiv zpravodajů
poslední změna 23. 06. 2015 14:44

Archiv všech čísel Vracovského zpravodaje od roku 2004

Vracovský zpravodaj
poslední změna 23. 06. 2015 14:43

časopis pro občany a přátele Vracova.

Vracovský kroj
poslední změna 23. 06. 2015 14:29

Vznik vracovského kroje se datuje na konec 17. století. Nejstarší popis vracovského kroje zanechal Jiří Demscher a je datován ve Bzenci 14. června 1836. Novější popis pochází z roku 1889 a je doložen fotografií, provedl ho profesor Josef Klvaňa, který působil od roku 1899 jako ředitel gymnázia v Kyjově. Klvaňa rozdělil slovácké kroje podle zeměpisného a správního hlediska. Kroje dělí do 6 základních skupin (dolské, podlužácké, zálešácké, horňácký, kopaničářský, podhorácké) s 24 krojovými typy a přechodné 4 typy krojů valašsko-slovenských a hanácko-slovenských, celkem tedy 28 krojových typů. Vracovský kroj zařadil Klvaňa jako samostatný typ do skupiny krojů podhoráckých. Novější literatura uvádí na Kyjovsku sedm skupin obcí, kde došlo ke krojovému rozlišení. Vracovský kroj je však v každém třídění samostatným typem. Je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku i v jeho okolí. Tak se jeví každému, kdo jej poprvé vidí a srovnává s jinými krojovými typy.

Vracovské hody
poslední změna 23. 06. 2015 14:01

Ve Vracově se každý rok konají tradiční Vracovské hody s věncem a káčerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 500 krojovaných.


Teď bychom Vám rádi ilustrovali, jak takové hody probíhají. Konají se vždy v sobotu a v neděli. V sobotu jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což je manželský pár.

Letošní hody se uskuteční 17. - 18. 10. 2015.

Vracovské dožínky
poslední změna 23. 06. 2015 14:00

K závěru srpna dnes už pravidelně patří ve Vracově Dožínky. Tuto oslavu úrody a završení léta si připomínají nejen vracovské folklorní soubory, ale celé město a všichni milovníci lidových tradic.

 Letošní dožínky se ve Vracově uskuteční 29. srpna 2015