Město Vracov

poslední změna 27. 08. 2008 14:55

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (vždy předposlední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí Městského kulturního klubu Vracov
25. 03. 2015

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí Městského kulturního klubu Vracov. Podrobné podmínky jsou uveřejněny na úřední desce a na elektronické úřední desce na stránkách města www.mestovracov.cz. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 8. dubna 2015.


Úklid komunikací po zimní údržbě
18. 03. 2015

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že od 23.3. 2015 bude probíhat úklid komunikací po zimní údržbě. Úklid bude probíhat postupně až do Velikonoc. Prosíme občany, aby vozidla pokud možno nenechávali stát na komunikaci a tím usnadnili úklid. Děkujeme za pochopení.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poplatek za hrobové místo
12. 01. 2015

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že v období od 12.1. do 31.3. 2015 vybírají poplatky za hrobová místa. Poplatek za hrobové místo zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 a možno jej uhradit:
   - hotově na pokladně VPS Vracov PO, ÚT, ST, PÁ 6.00 hod. – 14.30 hod. a ČT 6.00 hod. – 17.00 hod.
  - převodem na účet: 1934260257/0100 - jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu nebo domu
V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. 518 628 544 - p. Hubáčková


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Vracovský kalendář
poslední změna 25. 03. 2015 15:47

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Úřední desky
poslední změna 25. 03. 2015 13:27

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Zastupitelstvo 2015
poslední změna 23. 03. 2015 08:52

Výpisy usnesení zastupitelstva města Vracova z roku 2015.

Usnesení zastupitelstva
poslední změna 23. 03. 2015 08:29

Výpisy usnesení zastupitelstva města Vracova

Zastupitelstvo města
poslední změna 20. 03. 2015 13:29

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva, samostatně spravuje město a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

Vyhlášky a nařízení
poslední změna 20. 03. 2015 12:42

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Vracova.

Rada 2015
poslední změna 20. 03. 2015 12:20

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2015.

Rada města
poslední změna 20. 03. 2015 12:19

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Sběrný dvůr odpadů Vracov
poslední změna 16. 03. 2015 15:29

Kontakt, provozní doba, informace a odpady, které lze odevzdat

Kontakty
poslední změna 16. 03. 2015 15:28

Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova