Aktuality

08. 06. 2016

Projekt Kniha do vlaku

Od 7. června 2016 se Městská knihovna Vracov připojila k projektu Kniha do vlaku. Zařadila se tak k 37 knihovnám po celé České republice, které tuto novou službu realizovaly. Jedná se o regál s knihami z naší knihovny, který je umístěn v budově místního nádraží ČD. Cestující si mohou knížky zdarma půjčit a po přečtení vrátit zpět. Chceme tak zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu vlakem a zároveň dát starším knihám šanci najít si svého…


Město Vracov upozorňuje občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 14/1999, která upravuje stání a parkování v katastru města. Na základě této vyhlášky je zakázáno vjíždět vozidly na veřejnou zeleň a jejich následnému parkování mezi komunikací a nemovitostmi. Občanům, kteří nemají možnost parkování vozidel na vlastním pozemku, vyšlo město vstříc tím, že si mohou zažádat bezplatně o souhlas k vybudování odstavné plochy na obecním…


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba poplatky jsou splatné do…


Město Vracov upozorňuje občany, že firma Ekor Kyjov provedla kontrolu popelnic s tuhým komunálním odpadem a zjistila, že 30% občanů netřídí biodpad a ukládá jej do popelnic s tuhým komunálním odpadem. Upozorňujeme proto občany, že při nálezu biodopadu v popelnicích s komunálním odpadem, nebudou tyto popelnice vyvezeny. Dotyční občané pak budou muset popelnice s odpadem odvézt na vlastní náklady do sběrného dvoru. V případě, že vám nestačí…


26. 10. 2015

Klip z hodové soboty

Na internetové adrese https://www.facebook.com/1... si můžete prohlédnout klip z hodové soboty 2015.    


Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v rámci svých pravidelných cest do regionů ve čtvrtek 27. srpna 2015 Jihomoravský kraj. V odpoledních hodinách premiér zavítal i do Vracova. Před radnicí jej přivítal starosta města pan Jaromír Repík. Po krátké diskusi v zasedací síni navštívil pan premiér obnovené vracovské muzeum a prohlédl si vinařskou uličku Baráky s habánskými sklepy, kde si přiťukl s vinaři ve vracovském „Parlamentu“ – sklepě č.…

Archiv aktualit