Město Vracov

poslední změna 22. 10. 2015 14:36

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (poslední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Kalendář kroje Kyjovska 2016
25. 11. 2015

I v letošním roce nabízí informační centrum Vracov k zakoupení kalendář Kyjovska. Letos v něm najdete fotky krojů. Cena jednoho kalendáře je 60 Kč.


Vánoční trhy
18. 11. 2015

Městský kulturní klub a Dům dětí a mládeže Vracov pořádají Vánoční trhy místních výrobců
spojené s vánočním čarováním. Přijďte nasát vánoční atmosféru, ochutnat vánoční speciality a zároveň nakoupit dárky dělané ze srdce. V kulturním domě v neděli 29. 11. od 14:00 do 17:00 hodin. Zájemci o prodej se mohou hlásit v kanceláři MKK nebo na telefonu 722 040 359.
Své výrobky i s receptem můžete přinést do KD v neděli od 11:00 do 13:00 hodin.
Pro majitele vítězného receptu je připravena kuchařka Ládi Hrušky.


Týden knihoven
11. 11. 2015

Městská knihovna Vracov se zapojila do celorepublikové akce s názvem Týden knihoven ve dnech 16.-27.11. 2015. V těchto dvou týdnech budou knihovnice pořádat besedy pro děti, promíjet zapomětlivým čtenářům upomínky a nově přihlášení čtenáři mají zápisné zdarma. Tímto se těší na stávající i nové čtenáře. Letos proběhne opět burza vyřazených knih, 1 ks – 5 Kč. Přijďte se k nám podívat!


Hromadný předpisný seznam
27. 10. 2015

Městský úřad Vracov jako správce daně podle § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 49 a § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 27.10.2015 do 27.11.2015 je v budově Městského úřadu Vracov, náměstí Míru 202, Vracov, v 1. patře, č. dveří 6 ve dnech: pondělí, úterý, středa v době od 7:00 hodin do 15:30 hodin, čtvrtek v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin, pátek v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo správné výši podle obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 4/2010 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Klip z hodové soboty
26. 10. 2015

Na internetové adrese

https://www.facebook.com/1488995764677679/videos/1667867650123822/

si můžete prohlédnout klip z hodové soboty 2015.


Podomní prodejci
21. 10. 2015

Městský úřad Vracov žádá občany, kteří budou ve svých domovech osloveni podomními prodejci, aby o této skutečnosti neprodleně informovali městskou policii Vracov na tel. 725 112 526, protože na území města je podomní prodej dle platného tržního rádu zakázán. Nově se prodejci zaštiťují spoluprací s městem, což se nezakládá na pravdě.


Vracov má zápis do České knihy rekordů
19. 10. 2015

V sobotním hodovém průvodu šlo 566 krojovaných ve vracovském kroji a tento zápis ozdobí Českou knihu rekordů. Komisař z pelhřimovské agentury Dobrý den jich ve slavnostním sobotním průvodu napočítal 566. Dále v průvodu šlo 65 přespolních krojovaných. Celkem sobotní hodový průvod čítal 631 krojovaných. Všem, kteří k rekordu přispěli svou účastí v kroji, děkujeme.


Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil Vracov
28. 08. 2015

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v rámci svých pravidelných cest do regionů ve čtvrtek 27. srpna 2015 Jihomoravský kraj. V odpoledních hodinách premiér zavítal i do Vracova. Před radnicí jej přivítal starosta města pan Jaromír Repík. Po krátké diskusi v zasedací síni navštívil pan premiér obnovené vracovské muzeum a prohlédl si vinařskou uličku Baráky s habánskými sklepy, kde si přiťukl s vinaři ve vracovském „Parlamentu“ – sklepě č. 15. Návštěva premiéra pokračovala v Masarykově základní škole Vracov, kde se podíval na prostory školy, novou školní zahradu a nové víceúčelové hřiště. Návštěvu Vracova zakončil prohlídkou opravené sportovní haly.


Smuteční obřadní síň ve Vracově je v provozu
26. 05. 2015

Vlastníkem obřadní síně je město Vracov. Provozovatelem obřadní síně jsou Veřejně prospěšné služby Vracov, které zajišťují správu a údržbu objektu a rovněž tak plní funkci poskytovatele služeb. Provádí smuteční obřady a nabízí smuteční síň k využití i pro okolní obce a města.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Infocentrum
poslední změna 25. 11. 2015 14:53

Informační centrum města Vracova

Úřední desky
poslední změna 25. 11. 2015 14:50

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Vracovské hody
poslední změna 25. 11. 2015 08:13

Ve Vracově se každý rok konají tradiční Vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 500 krojovaných.


Teď bychom Vám rádi ilustrovali, jak takové hody probíhají. Konají se vždy v sobotu a v neděli. V sobotu jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což je manželský pár.Kulturní dům Vracov
poslední změna 25. 11. 2015 08:09

Kontakt, nabídka

Vracovský kalendář
poslední změna 24. 11. 2015 13:12

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Rada 2015
poslední změna 23. 11. 2015 08:54

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2015.

Rada města
poslední změna 20. 11. 2015 13:23

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Vracovský zpravodaj
poslední změna 13. 11. 2015 09:14

časopis pro občany a přátele Vracova.

Zpravodaje rok 2015
poslední změna 13. 11. 2015 09:12

Vracovské zpravodaje z roku 2015

Firmy a organizace ve Vracově
poslední změna 09. 11. 2015 13:21

Město Vracov provozuje na těchto stránkách bezplatný seznam firem a organizací z Vracova.

Seznam je řazen abecedně.

Chybí vaše firma v našem seznamu? Vyplňte prosím formulář k registraci a zašlete nám jej na mail info@mestovracov.cz