Město Vracov

poslední změna 22. 10. 2015 14:36

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (poslední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016
08. 02. 2016

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2016.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Pozvánka na Ples města Vracova
13. 01. 2016

Město Vracov Vás zve na reprezentační Ples města Vracova v sobotu 13. února 2016 od 20:00 hodin ve sportovní hale ve Vracově.
K tanci a poslechu hrají dechová hudba VRACOVJÁCI a vokálně instrumentální skupina NOVÁ VERMONA.
Ples bude zahájen polonézou žáků Masarykovy základní školy Vracov.
Cena slosovatelné vstupenky je 150 Kč a předprodej je od 1.2. 2016 v infocentru.


Poplatek za hrobové místo
12. 01. 2016

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že v období od 13.1.2016 do 31.3.2016 se vybírají poplatky za hrobová místa. Poplatek za hrobové místo zůstává ve stejné výši jako v roce 2015 a možno jej uhradit:
- hotově na pokladně VPS Vracov ve Vypálené ulici
  PO, ÚT, ST, PÁ 6.00 hod. – 14.30 hod. a ČT 6.00 hod. – 17.00 hod.
- převodem na účet : 1934260257/0100 - jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu nebo domu
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 412 – pí. Slintáková


30% občanů Vracova netřídí bioodpad!
27. 11. 2015

Město Vracov upozorňuje občany, že firma Ekor Kyjov provedla kontrolu popelnic s tuhým komunálním odpadem a zjistila, že 30% občanů netřídí biodpad a ukládá jej do popelnic s tuhým komunálním odpadem. Upozorňujeme proto občany, že při nálezu biodopadu v popelnicích s komunálním odpadem, nebudou tyto popelnice vyvezeny. Dotyční občané pak budou muset popelnice s odpadem odvézt na vlastní náklady do sběrného dvoru. V případě, že vám nestačí biopopelnice na množství vašeho bioodpadu, můžete při vývozu biodpadu přiložit další bioodpad k popelnicím v papírových pytlech.

Připomínáme, že do popelnic na bioodpad patří:
1) z domácností: zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory a rýže);
2) ze zahrad: posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, větve keřů a stromů, seno, sláma, popel ze dřeva.


Klip z hodové soboty
26. 10. 2015

Na internetové adrese

https://www.facebook.com/1488995764677679/videos/1667867650123822/

si můžete prohlédnout klip z hodové soboty 2015.


Vracov má zápis do České knihy rekordů
19. 10. 2015

V sobotním hodovém průvodu šlo 566 krojovaných ve vracovském kroji a tento zápis ozdobí Českou knihu rekordů. Komisař z pelhřimovské agentury Dobrý den jich ve slavnostním sobotním průvodu napočítal 566. Dále v průvodu šlo 65 přespolních krojovaných. Celkem sobotní hodový průvod čítal 631 krojovaných. Všem, kteří k rekordu přispěli svou účastí v kroji, děkujeme.


Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil Vracov
28. 08. 2015

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v rámci svých pravidelných cest do regionů ve čtvrtek 27. srpna 2015 Jihomoravský kraj. V odpoledních hodinách premiér zavítal i do Vracova. Před radnicí jej přivítal starosta města pan Jaromír Repík. Po krátké diskusi v zasedací síni navštívil pan premiér obnovené vracovské muzeum a prohlédl si vinařskou uličku Baráky s habánskými sklepy, kde si přiťukl s vinaři ve vracovském „Parlamentu“ – sklepě č. 15. Návštěva premiéra pokračovala v Masarykově základní škole Vracov, kde se podíval na prostory školy, novou školní zahradu a nové víceúčelové hřiště. Návštěvu Vracova zakončil prohlídkou opravené sportovní haly.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Vracovský kalendář
poslední změna 08. 02. 2016 12:23

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Rada 2016
poslední změna 05. 02. 2016 08:39

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2016.

Rada města
poslední změna 05. 02. 2016 08:38

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Úřední desky
poslední změna 03. 02. 2016 15:00

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Infocentrum
poslední změna 01. 02. 2016 14:55

Informační centrum města Vracova

Fotogalerie Mateřské školy Vracov
poslední změna 24. 01. 2016 17:14

Fotogalerie tříd a akcí Mateřské školy Vracov

Mateřská škola Vracov
poslední změna 20. 01. 2016 19:23

Kontakt, historie a současnost MŠ Vracov

Vracovský zpravodaj
poslední změna 18. 01. 2016 14:27

časopis pro občany a přátele Vracova.

Zpravodaje rok 2015
poslední změna 18. 01. 2016 14:25

Vracovské zpravodaje z roku 2015

Pečovatelská služba Vracov
poslední změna 11. 01. 2016 12:46