Město Vracov

poslední změna 27. 08. 2008 14:55

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (vždy předposlední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Připravujeme nové vydání Vracovského zpravodaje
05. 03. 2015

Město Vracov připravuje nové vydání Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře infocentra (náměstí Míru 48) nebo zaslat e-mailem na infocentrum@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je v pátek 20.3. 2015. Prosíme o dodržení termínu! Předpokládané vydání Vracovského zpravodaje je v týdnu od 30.3. 2015.


Pozvánka na Josefský košt vín ve Vracově
25. 02. 2015

Zahrádkaři Vracov a Město Vracov Vás zvou na tradiční Josefský košt vín ve Vracově v sobotu 21. března 2015 od 13:00 hodin v hale sokolovny.


Bezplatná kariérní poradna Centra vzdělávání všem v Hodoníně
23. 02. 2015

Individuální konzultaci týkající se hledání zaměstnání, změny profese nebo rekvalifikace nabízí zdarma Centrum vzdělávání všem v Hodoníně. Po domluvě termínu s odbornou poradkyní probíhá konzultace na ulici Kasárenská 4. „Práci přímo nezajistíme, ale pomáháme lidem najít smysluplnou cestu k ní. Jsme připraveni poskytnout rychlou radu, nebo se zájemcům věnovat dlouhodobě.“ říká Iveta Fárová z Centra vzdělávání všem, na kterou se od března 2014 obrátily už desítky lidí hledajících v regionu lepší uplatnění.
Kromě osobní schůzky, na které mohou zájemci s poradkyní rozebrat svou situaci a zmapovat možnosti a kroky k jejímu vyřešení, se dozví také tipy, jak si vylepšit pracovní profil třeba úpravou životopisu tak, aby zaujal. Možnou cestou k lepšímu uplatnění je také zvýšení kvalifikace absolvováním vhodného kurzu. Více informací včetně databáze kurzů a rekvalifikací naleznete na webu www.vzdelavanivsem.cz.
Kariérní poradenství zdarma - objednávky termínů osobní konzultace na tel. 603 285 145 nebo e-mailu farova@vzdelavanivsem.cz.

Více na https://www.youtube.com/watch?v=zrQ_GcAlfDo&feature=youtu.be


Ve Vracově probíhá geofyzikální průzkum
19. 02. 2015

Město Vracov upozorňuje majitele a uživatele nemovitostí, že v současné době probíhá geofyzikální průzkum. Jeho součástí je umístění měřících kabelů na povrchu kolem oplocení a pod. Toto měření bude probíhat po dobu 4 týdnů. V případě dotazů volejte na tel. 604 413 665.

Jeden z nejrozsáhlejších seismických průzkumů v historii MND probíhá v této době na Moravě, konkrétně v okolí Kyjova. Geologové zde zkoumají plochu 193 km2, na které se domnívají, že je možné díky nejmodernější metodě 3D seismického průzkumu objevit nová ložiska ropy či zemního plynu.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poplatek za hrobové místo
12. 01. 2015

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že v období od 12.1. do 31.3. 2015 vybírají poplatky za hrobová místa. Poplatek za hrobové místo zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 a možno jej uhradit:
   - hotově na pokladně VPS Vracov PO, ÚT, ST, PÁ 6.00 hod. – 14.30 hod. a ČT 6.00 hod. – 17.00 hod.
  - převodem na účet: 1934260257/0100 - jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu nebo domu
V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. 518 628 544 - p. Hubáčková


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Rada 2015
poslední změna 06. 03. 2015 12:38

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2015.

Rada města
poslední změna 06. 03. 2015 12:35

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Pečovatelská služba Vracov
poslední změna 04. 03. 2015 11:22


Úřední desky
poslední změna 25. 02. 2015 14:08

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Infocentrum
poslední změna 25. 02. 2015 12:41

Informační centrum města Vracova

Vracovský kalendář
poslední změna 25. 02. 2015 10:51

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Hospodaření města
poslední změna 19. 02. 2015 16:47

Rozpočet města na tento a předcházející roky

Svobodný přístup k informacím
poslední změna 13. 02. 2015 07:13

Městský úřad je ze zákona povinen poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Mateřská škola Vracov
poslední změna 10. 02. 2015 22:08

Kontakt, historie a současnost MŠ Vracov

Komise pro životní prostředí
poslední změna 02. 02. 2015 14:57

Činnost, složení a kontakt na komisi