Město Vracov

poslední změna 27. 08. 2008 14:55

Město Vracov leží v rovinaté krajině mezi Strážnicí a Kyjovem. Ze severu však krajina pomalu stoupá, na svazích otočených k jihu se pěstuje vinná réva. Z jižní části je Vracov obklopen rozsáhlým lesem Doubravou. Ve městě žije něco přes 4500 obyvatel. Městem je Vracov od roku 1967. Západně od Vracova se nachází jezero Rašelina. Severně od hlavní silnice se pak nacházejí habánské vinné sklepy.

Ve Vracově se udržují lidové zvyky a obyčeje, s nadšením tu působí slovácké soubory Lipina, Lipinka, Vracovjan a Marýnka. Ctitelé dechovky znají dechovou hudbu Vracovjáci. Ve Vracově se koná řada folklorních akcí: Císařské hody s věncem a káčerem (vždy 3. víkend v říjnu), Dožínky (vždy předposlední sobotu v srpnu). Vracovský kroj je na Slovácku ojedinělý, je odlišný od všech ostatních krojů na Kyjovsku.

Aktuality

Úplná uzavírka silnice I/54 mezi Vracovem a Vlkošem
10. 04. 2015

Město Vracov upozorňuje občany, že Krajský úřad Jihomoravského kraje povolil úplnou uzavírku silnice I/54 mezi Vracovem a Vlkošem pro veškerou dopravu mimo veřejnou linkovou osobní dopravu. Termín uzavírky je od pondělí 13.4. do 7.6. 2015. Objížďka je vedena Vracovem ulicí Komenského a Drahy do Vacenovic, Milotic a Kyjova. Věnujte prosím pozornost dodržování bezpečnosti při zvýšeném provozu v uvedených ulicích města Vracova.


Poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2015
02. 02. 2015

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a ze psa za rok 2015. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:
- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin
- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.
Oba poplatky jsou splatné do 30.9. 2015.
V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.


Poslední změny

Zobrazeno 10 naposledy upravených stránek
Vracovský kalendář
poslední změna 22. 05. 2015 09:35

Kalendář akcí a událostí konaných ve Vracově.

Máte-li zájem o bezplatné zveřejnění Vaší kulturní akce:

  - Vracovský kalendář - informace o akci zasílejte na mail info@mestovracov.cz nebo osobně do kanceláře Vracovské televize
  - Vracovský zpravodaj - osobně do kanceláře MKK nebo na mail kd@mestovracov.cz
  - Měsíční leták KAM v Kyjově a okolí - své písemné podklady s uvedením data, času a názvu akce předejte do kanceláře MKK nebo můžete zaslat i mailem na kd@mestovracov.cz Uzávěrka příspěvků je do 14. každého měsíce.

Úřední desky
poslední změna 22. 05. 2015 09:35

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.


Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.

Rada 2015
poslední změna 15. 05. 2015 08:30

Výpisy usnesení ze schůzí rady města Vracova z roku 2015.

Rada města
poslední změna 15. 05. 2015 08:29

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Formuláře odboru výstavby a zemědělství
poslední změna 14. 05. 2015 14:27

Formuláře odboru výstavby a zemědělství ke stažení

Vracovský zpravodaj
poslední změna 05. 05. 2015 12:15

časopis pro občany a přátele Vracova.

Zpravodaje rok 2015
poslední změna 05. 05. 2015 12:13

Vracovské zpravodaje z roku 2015

Archiv zpravodajů
poslední změna 05. 05. 2015 12:11

Archiv starších čísel Vracovského zpravodaje od roku 2004

Mateřská škola Vracov
poslední změna 05. 05. 2015 09:18

Kontakt, historie a současnost MŠ Vracov

Pečovatelská služba Vracov
poslední změna 28. 04. 2015 10:50