Kontakty

poslední změna 17. 10. 2013 13:11

Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova

Městský úřad Vracov

poslední změna 15. 09. 2015 09:38

Jaromír Repík starosta 518 628 182 starosta@mestovracov.cz
Ing. Miroslava Brhelová tajemník 518 628 181  tajemnik@mestovracov.cz
Mgr. Lucie Křiváková majetkové 518 628 334  majetkove@mestovracov.cz
Alexandra Klimešová matrika 518 628 192  matrika@mestovracov.cz
Jana Sádovská mzdové 518 628 129 mzdove@mestovracov.cz
Ludmila Niklová účtárna 518 628 183 uctarna@mestovracov.cz
Svatava Mařáková účtárna 518 628 183 pokladna@mestovracov.cz
Zdeněk Lukeš Vracovská televize 518 628 184 kabelovka@mestovracov.cz
Bc. Petr Gloza stavební 518 628 193 stavebni1@mestovracov.cz
Bc. Jaroslava Lopraisová stavební 518 628 193 stavebni2@mestovracov.cz
Ing. Petr Loprais investiční 518 628 193 investicni@mestovracov.cz
Bc. Helena Bukovská investiční 518 628 645 investicni1@mestovracov.cz
Mgr. Vojtěch Pekař hospodářskosprávní 518 323 230 spravni@mestovracov.cz

 

Městská policie Vracov

poslední změna 16. 03. 2015 14:53

Stanislav Lunga strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz
Martin Pres strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz

 

Městský kulturní klub Vracov

poslední změna 14. 10. 2015 13:28

Jana Fridrichová vedoucí 518 628 296 kd@mestovracov.cz
    722 040 359  

 

Městská knihovna Vracov

poslední změna 17. 10. 2013 12:34

Dana Belková knihovnice 518 628 066 knihovna@mestovracov.cz

 

Informační centrum města Vracova

poslední změna 05. 06. 2015 09:33

Hana Mezihoráková   518 628 066 infocentrum@mestovracov.cz

 

Mateřská škola Vracov

poslední změna 02. 09. 2014 13:45

Ivana Vaverková ředitelka 518 628 332 ms.vracov@seznam.cz
Jana Chromá vedoucí stravování 518 628 332  

 

Masarykova základní škola Vracov

poslední změna 20. 05. 2016 08:20

Mgr. Zdeněk Hlavsa ředitel 518 628 344 mzsvracov@promail.cz
Mgr. Hana Kristová zástupkyně ředitele 518 628 344  
Lenka Šebestová účetní 518 628 186  
Jana Zmeškalová ekonomka 518 628 186  
Martina Harnošová vedoucí školní jídelny 518 628 422  

 

Základní umělecká škola Vracov

poslední změna 22. 04. 2016 10:16

Mgr. art.
Martina Sanitrárová
ředitelka 518 628 650
774 019 795
zus.vracov@seznam.cz

 

Veřejně prospěšné služby Vracov

poslední změna 16. 03. 2015 15:28

Richard Kolacia vedoucí 518 628 506 vedouci@vps-vracov.cz
Květoslava Hubáčková účetní 518 628 544 ucetni@vps-vracov.cz
Martina Slintáková mzdová účetní 518 628 543 pokladna@vps-vracov.cz

 

Pečovatelská služba Vracov

poslední změna 30. 01. 2014 10:14

Marcela Repíková vedoucí 518 628 324 ps@mestovracov.cz
    778 431 133  

 

Sběrný dvůr odpadů Vracov

zveřejněno 17. 10. 2013 13:02

    518 611 688  

 

Sbor dobrovolných hasičů Vracov

zveřejněno 17. 10. 2013 13:04

Pavel Raiskup velitel jednotky 773 461 350 hasici.vracov@seznam.cz