Kontakty

Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova.

Městský úřad Vracov

Jaromír Repík starosta 518 628 182 starosta@mestovracov.cz
Ing. Miroslava Brhelová tajemník 518 628 181  tajemnik@mestovracov.cz
Mgr. Lucie Křiváková majetkové 518 628 334  majetkove@mestovracov.cz
Alexandra Klimešová matrika 518 628 192  matrika@mestovracov.cz
Jana Sádovská mzdové 518 628 129 mzdove@mestovracov.cz
Ludmila Niklová účtárna 518 628 183 uctarna@mestovracov.cz
Svatava Mařáková účtárna 518 628 183 pokladna@mestovracov.cz
Zdeněk Lukeš Vracovská televize 518 628 184 kabelovka@mestovracov.cz
Bc. Petr Gloza stavební 518 628 193 stavebni1@mestovracov.cz
Bc. Jaroslava Lopraisová stavební 518 628 193 stavebni2@mestovracov.cz
Ing. Petr Loprais investiční 518 628 193 investicni@mestovracov.cz
Bc. Helena Bukovská investiční 518 628 645 investicni1@mestovracov.cz
Mgr. Vojtěch Pekař hospodářskosprávní 518 323 230 spravni@mestovracov.cz

Městská policie Vracov

Stanislav Lunga strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz
Martin Pres strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz

Městský kulturní klub Vracov

Jana Fridrichová vedoucí 518 628 296, 722 040 359 kd@mestovracov.cz

Městská knihovna Vracov

Dana Belková knihovnice 518 628 066 knihovna@mestovracov.cz

Mateřská škola Vracov

Ivana Vaverková ředitelka 518 628 332 ms.vracov@seznam.cz
Jana Chromá vedoucí stravování 518 628 332  

Masarykova základní škola Vracov

Mgr. Zdeněk Hlavsa ředitel 518 628 344 skola@mzsvracov.cz
Mgr. Hana Kristová zástupkyně ředitele 518 628 344  
Lenka Šebestová účetní 518 628 186  
Jana Zmeškalová ekonomka 518 628 186  
Martina Harnošová vedoucí školní jídelny 518 628 422  

Základní umělecká škola Vracov

Mgr. art. Martina Sanitrárová ředitelka 518 628 650, 774 019 795 zus.vracov@seznam.cz

Veřejně prospěšné služby Vracov

Richard Kolacia vedoucí 518 628 506 vedouci@vps-vracov.cz
Květoslava Hubáčková účetní 518 628 544 ucetni@vps-vracov.cz
Martina Slintáková mzdová účetní 518 628 543 pokladna@vps-vracov.cz

Pečovatelská služba Vracov

Marcela Repíková vedoucí 518 628 324, 778 431 133 ps@mestovracov.cz

Sbor dobrovolných hasičů Vracov

Pavel Raiskup velitel jednotky 773 461 350 hasici.vracov@seznam.cz