Sbor pro občanské záležitosti

Činnost, složení a kontakt na sbor pro občanské záležitosti.


Členové komise

Předseda: Mgr. Miroslava Glacová
Členové: Yvona Niklová, Alexandra Klimešová


Kontakt

Adresa: Sbor pro občanské záležitosti, nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Činnost sboru pro občanské záležitosti

Činnost Sboru pro občanské záležitosti má ve Vracově dlouholetou tradici. Kromě uzavírání občanských sňatků zabezpečuje i další aktivity. Patří k nim osobní blahopřání manželským párům, které slaví 50. nebo 60. výročí společného života. Do činnosti Sboru pro občanské záležitosti patří dále osobní návštěvy s gratulacemi a dárkem osmdesátiletým, devadesátiletým a víceletým občanům.

Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná ani na ty nejmenší. Organizuje slavnostní vítání dětí do řad občanů města. Svatební obřady i vítání dětí do života je spojeno s kulturním programem, který zajišťuje pěvecký sbor, recitátoři a děti z mateřské školy.

Zpět na předchozí stránku